As some of you might remember, I posted an
open letter to our Swedish Minister of Foregin Affairs Carl Bildt som 2
months ago or so. I then questioned him on why Sweden as the only country
in the EU
chose to stand aside from a joint statement saying that
international law will be upheld, using the ICC, after the Syria crisis
has been resolved. I promised to publish the answer, if I got one, and
since I did – here it is.

(you almost always get an answer to
these kind of queries, at least if they are well-formulated, and I think
that it is a good way to show the politicians what’s on my mind, and to
increase the public-politician-dialogue)

Hej Gunnar!

Tack för ditt mail. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli
och utrikesminister Carl Bildt har bett mig att svara dig.

Naturligtvis är regeringen av åsikten att krigsförbrytare ska ställas
till svars och vi arbetar på många fronter för att stärka respekten och
skyddet för mänskliga rättigheter. Sverige har sedan Romstadgans
antagande varit en stark anhängare av dess principer och av ICC.
Domstolen har en viktig roll i att säkerställa att förbrytare av de
allvarligaste internationella brotten mot mänskliga rättigheter och
internationell humanitär rätt lagförs.

Carl Bildt förklarade i januari i år ställningstagandet att inte skriva
på brevet med att det var fel prioritering i det läget, då utsikterna
att få igenom initiativet var ytterst begränsat och att det snarare
kunde riskera den politiska processens framgångsutsikter i och med att
Bashar al-Assad skulle bli låst utan förhandlingsutrymme. Ansvar ska
naturligtvis utkrävas för brott som begåtts, och ICC kommer med all
säkerhet att ha en roll i detta när det blir aktuellt. Vårt första fokus
är dock att få stopp på konflikten och de allvarliga övergreppen av
mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Du kan höra Carl Bildts förklaring i en radiointervju gjord den 15 januari här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5410299.

Med vänliga hälsningar

Sara Dennås
Politiskt sakkunnig
Utrikesdepartementet